Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

Pyro in de politiek

Help mee met onze politieke actie!

De ACP, NPB (politie bonden) verzoeken de politiek  een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. onderzoeksraad voor veiligheid heeft ook dat advies gegeven aan de 2e-kamer. belangenvereniging pyrotechniek Nederland geeft aan dat zij bereid zijn om dat toe te laten. (hebben overigens andere belangen) Jij als vuurwerkliefhebber kan ook je mening laten horen. wij vragen elke vuurwerkliefhebber dat te doen

Hoe help ik?

Heel simpel, verstuur onze brief naar Minister van Justitie en Veiligheid en  naar Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Het versturen van de brief kost u niets. Zelfs geen postzegel nodig Minister van Justitie en Veiligheid t.a.v. Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus Postbus 20301  2500 EH  Den Haag Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat t.a.v. Drs. Mw. S. Van Veldhoven- Van der Meer Postbus 20901  2500 EH  Den Haag

De brief

U KENMERK - U Email - u postadres - Datum  BETREFT Heroverweging regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (RACT) Geachte Minister van Justitie en Veiligheid, Geachte Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, De jaarwisseling gaat in Nederland al lange tijd gepaard met forse veiligheids problemen. Vuurwerk speelt hierbij een rol. Als vuurwerk liefhebbers staan wij ook voor de belangen van de gewone burger. Wij vragen u maatregelen te treffen om dit geweld tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen zoals verhoging van de strafeis voor geweldplegers. Maar de effecten daarvan zijn onvoldoende. De ACP en de NPB verzoeken u om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, Wij vragen u dat niet te doen. Momenteel hebben wij in Nederland al het strengste beleid betreft vuurwerk in heel Europa, veel vuurwerk wat voldoet aan de Europese Richtlijn 2013/29/EU is in Nederland al verboden. Omdat Nederland het meest gebruik maakt van artikel 4,2 van de richtlijn 2013/29/EU Artikel 4.2 Deze richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken. Door het teveel toepassen van artikel 4.2 en dus vuurwerk te verbieden of te beperken wat gewoon voldoet aan de richtlijn 2013/29/EU, komt het opsporing van gevaarlijk illegaal vuurwerk wat niet voldoet aan de richtlijn en professioneel vuurwerk (F4)  in gevaar, immers moet politie  en justitie zich ook bezig houden met opsporing en vervolging van vuurwerk wat wel voldoet aan de richtlijn, maar verboden is volgens het RACT, Zoals u weet is het RACT vrijwel volledig gebaseerd op artikel 4.2 van de richtlijn 2013/29/EU We doen middels deze brief dan ook een beroep op u: Bescherm de burger en alle hulpverleners. De enige juiste keuze die u hier als overheid kunt maken is het heroverwegen van het RACT door  minder vuurwerk als illegaal te kwalificeren en het echte gevaarlijke vuurwerk aan te pakken, wat alleen kan door meer toe te staan. Vuurwerk verbieden wat voldoet aan de richtlijn 2013/29/EU is een schijnoplossing, wat juist meer gevaar oplevert. Graag zien wij u antwoord op ons verzoek om heroverweging van het RACT spoedig tegemoet. Met vriendelijke groet U naam (handtekening)

overheid is verplicht te reageren

overheid is verplicht om op elke brief te reageren, laten we dus massaal ons geluid horen

wij hebben de brief al eind januari verstuurd

U kunt onze brief gebruiken als voorbeeld

 

Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu

Pyro in de politiek

Help mee met onze politieke actie!

De ACP, NPB (politie bonden) verzoeken de politiek  een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. onderzoeksraad voor veiligheid heeft ook dat advies gegeven aan de 2e-kamer. belangenvereniging pyrotechniek Nederland geeft aan dat zij bereid zijn om dat toe te laten. (hebben overigens andere belangen) Jij als vuurwerkliefhebber kan ook je mening laten horen. wij vragen elke vuurwerkliefhebber dat te doen

De brief

U KENMERK - U Email - u postadres - Datum  BETREFT Heroverweging regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (RACT) Geachte Minister van Justitie en Veiligheid, Geachte Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, De jaarwisseling gaat in Nederland al lange tijd gepaard met forse veiligheids problemen. Vuurwerk speelt hierbij een rol. Als vuurwerk liefhebbers staan wij ook voor de belangen van de gewone burger. Wij vragen u maatregelen te treffen om dit geweld tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen zoals verhoging van de strafeis voor geweldplegers. Maar de effecten daarvan zijn onvoldoende. De ACP en de NPB verzoeken u om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, Wij vragen u dat niet te doen. Momenteel hebben wij in Nederland al het strengste beleid betreft vuurwerk in heel Europa, veel vuurwerk wat voldoet aan de Europese Richtlijn 2013/29/EU is in Nederland al verboden. Omdat Nederland het meest gebruik maakt van artikel 4,2 van de richtlijn 2013/29/EU Artikel 4.2 Deze richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken. Door het teveel toepassen van artikel 4.2 en dus vuurwerk te verbieden of te beperken wat gewoon voldoet aan de richtlijn 2013/29/EU, komt het opsporing van gevaarlijk illegaal vuurwerk wat niet voldoet aan de richtlijn en professioneel vuurwerk (F4)  in gevaar, immers moet politie  en justitie zich ook bezig houden met opsporing en vervolging van vuurwerk wat wel voldoet aan de richtlijn, maar verboden is volgens het RACT, Zoals u weet is het RACT vrijwel volledig gebaseerd op artikel 4.2 van de richtlijn 2013/29/EU We doen middels deze brief dan ook een beroep op u: Bescherm de burger en alle hulpverleners. De enige juiste keuze die u hier als overheid kunt maken is het heroverwegen van het RACT door  minder vuurwerk als illegaal te kwalificeren en het echte gevaarlijke vuurwerk aan te pakken, wat alleen kan door meer toe te staan. Vuurwerk verbieden wat voldoet aan de richtlijn 2013/29/EU is een schijnoplossing, wat juist meer gevaar oplevert. Graag zien wij u antwoord op ons verzoek om heroverweging van het RACT spoedig tegemoet. Met vriendelijke groet U naam (handtekening)

overheid is verplicht te reageren

overheid is verplicht om op elke brief te reageren, laten we dus massaal ons geluid horen

wij hebben de brief al eind januari verstuurd

U kunt onze brief gebruiken als voorbeeld

 

Hoe help ik?

Heel simpel, verstuur onze brief naar Minister van Justitie en Veiligheid en  naar Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Het versturen van de brief kost u niets. Zelfs geen postzegel nodig Minister van Justitie en Veiligheid t.a.v. Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus Postbus 20301  2500 EH  Den Haag Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat t.a.v. Drs. Mw. S. Van Veldhoven- Van der Meer Postbus 20901  2500 EH  Den Haag