EuroPyro
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is

vuurwerk dat niet is

toegestaan voor

consumenten volgens de

geldende regelgeving.

In Nederland valt daarbij te denken aan baby-pijltjes, strijkers, nitraten, Cobra's, romeinse-kaarsen In Nederland valt alles onder het RACT (Regeling aanwijzing consumenten theatervuurwerk)

 Vrijhandelsverkeer

binnen europa CE-

vuurwerk

De Europese regelgeving is al volgt. lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE-markering, niet verbieden, beperken of belemmeren De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2. te verbieden of te beperken. (Categorie F4 is in heel Europa officieel niet toegestaan voor de consument) vuurwerk met een CE-markering. kan dus ook illegaal zijn.Het voldoet dan wel aan de Europese veiligheidseisen maar de overheid verbiedt het aan de gewone consument om de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming 

Babypijltjes en

romeinse-kaarsen

Over babypijltjes en romeinse-kaarsen bestaat nog wel eens het misverstand dat het niet illegaal is in Nederland maar enkel niet meer verkocht wordt babypijltjes en romeinse-kaarsen zijn 100% verboden Zoals in Het Ract omschreven staat: babypijltjes en romeinse-kaarsen De ruime beschikbaarheid van vooral goedkoop consumentenvuurwerk heeft een effect op het gedrag van de consument. Vooral het type consumentenvuurwerk ‘veel voor weinig’, werkt een oneigenlijk gebruik van dit type vuurwerk in de hand. Dit geldt onder meer voor babypijltjes en Romeinse kaarsen. Vaak worden deze producten uit de hand geschoten of op een andere wijze gebruikt die strijdig is met de gebruiksaanwijzing. Dergelijk gebruik levert een verhoogd risico op voor gebruikers en eventuele omstanders. Besloten is maatregelen te nemen om het aantal letsel gevallen terug te dringen. Daarbij wordt de verkoop aan en gebruik door consumenten (personen zonder gespecialiseerde kennis, hierna particulieren genoemd) van minivuurpijlen en Romeinse kaarsen verboden. Dit wordt geregeld door minivuurpijlen en Romeinse kaarsen niet langer als consumentenvuurwerk te beschouwen dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik. volledig pdf bestand downloaden

Is CE illegaal vuurwerk

onveilig?

Al het vuurwerk binnen Europa dient gekeurd te worden. nagegaan of een vuurwerk artikel zodanig is samengesteld dat deze voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen genoemd in de Europese richtlijn nadat uitgewezen heeft dat het artikel voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen moet worden aangetoond dat de fabrikant het product met steeds dezelfde (veiligheid) eigenschappen kan maken. Op willekeurige monsters uit de productie moeten daarbij testen worden uitgevoerd om dit aan te tonen. Cat F1, F2, F3 , F4 Vuurwerk in Europa is dus altijd veilig bij normaal gebruik. Veel voorkomende uitspraak van de Nederlandse Politie en Media dat verschillende soorten vuurwerk van de cat F1, F2, F3 (consumenten vuurwerk) levensgevaarlijk is voor consumenten klopt dus feitelijk niet. levensgevaarlijk vuurwerk is ook in België, Polen, Duitsland en overige EU landen niet toegestaan.
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro
Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is vuurwerk dat niet is

toegestaan voor consumenten volgens de

geldende regelgeving.

In Nederland valt daarbij te denken aan baby- pijltjes, strijkers, nitraten, Cobra's, romeinse- kaarsen In Nederland valt alles onder het RACT (Regeling aanwijzing consumenten theatervuurwerk)

 Vrijhandelsverkeer binnen europa

CE-vuurwerk

De europese regelgeving is al volgt. lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE-markering, niet verbieden, beperken of belemmeren De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2. te verbieden of te beperken. vuurwerk met een CE-markering. kan dus ook illegaal zijn.Het voldoet dan wel aan de Europese veiligheidseisen maar de overheid verbiedt het aan de gewone consument om de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming

Babypijltjes en romeinse-kaarsen

Over babypijltjes en romeinse-kaarsen bestaat nog wel eens het misverstand dat het niet illegaal is in Nederland maar enkel niet meer verkocht wordt babypijltjes en romeinse-kaarsen zijn 100% verboden Zoals in Het Ract omschreven staat: babypijltjes en romeinse-kaarsen De ruime beschikbaarheid van vooral goedkoop consumentenvuurwerk heeft een effect op het gedrag van de consument. Vooral het type consumentenvuurwerk ‘veel voor weinig’, werkt een oneigenlijk gebruik van dit type vuurwerk in de hand. Dit geldt ondermeer voor babypijltjes en Romeinse kaarsen, maar ook voor vergelijkbaar vuurwerk. Vaak worden deze producten uit de hand geschoten of op een andere wijze gebruikt die strijdig is met de gebruiksaanwijzing. Dergelijk gebruik levert een verhoogd risico op voor gebruikers en eventuele omstanders. Besloten is maatregelen te nemen om het aantal letselgevallen terug te dringen. Daarbij wordt de verkoop aan en gebruik door consumenten (personen zonder gespecialiseerde kennis, hierna particulieren genoemd) van minivuurpijlen en Romeinse kaarsen verboden. Dit wordt geregeld door minivuurpijlen en Romeinse kaarsen niet langer als consumentenvuurwerk te beschouwen dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik. volledig pdf bestand downloaden

Is illegaal vuurwerk onveilig?

Al het vuurwerk binnen europa dient gekeurd te worden. nagegaan of een vuurwerkartikel zodanig is samengesteld dat deze voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen genoemd in de europese richtlijn nadat uitgewezen heeft dat het artikel voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen moet worden aangetoond dat de fabrikant het product met steeds dezelfde (veiligheids-) eigenschappen kan maken. Op willekeurige monsters uit de productie moeten daarbij testen worden uitgevoerd om dit aan te tonen. Cat F1, F2, F3 , F4 Vuurwerk in europa is dus altijd veilig bij normaal gebruik. Veel voorkomende uitspraak van de nederlandse Politie en Media dat verschillende soorten vuurwerk van de cat F1, F2, F3 (consumenten vuurwerk) levensgevaarlijk is voor consumenten klopt dus feitelijk niet. levensgevaarlijk vuurwerk is ook in Belgié, Polen, Duitsland en overige Eu landen niet toegestaan