Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

Conformité Européenne

CE-Markering is geen

keurmerk

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn. De CE markering op een product geeft enkel aan dat dit product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne  = Europese conformiteit = In overeenstemming met. De CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de EU. Let op!! Een lidstaat mag omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of  de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk F2 en F3 te verbieden of te beperken ( F4 is in heel Europa verboden. sommige lidstaten hebben een gedoogbeleid) Hoe zie je  dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg- nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keuringsnummer Voorbeeld: CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering 0336: keurings instantie: F2: categorie aanduiding 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU-land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel.
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan. Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

Conformité Européenne

CE-Markering is geen

keurmerk

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn. De CE markering op een product geeft enkel aan dat dit product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne  = Europese conformiteit = In overeenstemming met. De CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de EU. Let op!! Een lidstaat mag omwille van de openbare orde of gezondheid en veiligheid maatregelen nemen om het bezit, gebruik en/of  de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk F2 en F3 te verbieden of te beperken ( F4 is in heel Europa verboden. sommige lidstaten hebben een gedoogbeleid) Hoe zie je  dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg-nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keuringsnummer Voorbeeld: CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering 0336: keurings instantie: F2: categorie aanduiding 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU- land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel.